STŘEDOČESKÝ KRAJ A KULTURA

Středočeský kraj se vyznačuje nejen kulturním dědictvím výjimečné kvality, ale také bohatým kulturním životem, který vychází z mimořádné kulturní tradice regionu a opírá se o kvalitní kulturní infrastrukturu.

Zákonnou povinností Kraje je pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje svých občanů, a to prostřednictvím monitorování profesionálních a neprofesionálních aktivit občanů a jejich systematickou finanční podporou. Středočeský kraj naplňuje své povinnosti a poslání na poli kultury prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu kraje (komplexní databázový systém informací o kultuře v širokém slova smyslu) a poskytuje dotace na podporu kulturních projektů ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.

Středočeský kraj se zásadně podílí na kulturním životě regionu výkonem zřizovatelské funkce k vlastním organizacím z oblasti kultury. Kraj je zřizovatelem celkem 19 takových institucí patří k nim Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a 17 muzeí, galerií či památníků. Středočeský kraj je také nositelem a realizátorem ambiciózního projektu z oblasti kultury - Centra umění v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Nositelem projektu, díky kterému vzniklo kulturní zařízení vskutku evropských dimenzí, je Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace Středočeského kraje.