Agregátor obsahu

Zpět Krajský úřad Středočeského kraje vzorem v digitalizaci procesů

Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) pokračuje v digitalizaci vnitřních procesů. Nově úředníci nemusí složitě administrovat správní řízení týkající se vydávání licencí a schvalování jízdních řádů pro osobní linkovou dopravu. Nový způsob práce je v souladu s novou strategií, jejímž smyslem je především modernizace a zeefektivnění fungování celého úřadu. Novinka byla představena i zástupcům dalších krajských úřadů.

Celé správní řízení týkající se především vydávání licencí a schvalování jízdních řádů pro osobní linkovou dopravu je na Krajském úřadu Středočeského kraje digitalizované. To je dobrá zpráva nejen pro úředníky, ale především pro klienty úřadu, kteří ušetří čas. „ Dopravní úřad Středočeského kraje vykonává přenesenou působnost státní správy a mezi jeho hlavní činnosti patří vydávání licencí a schvalování jízdních řádů pro osobní linkovou dopravu. Tato činnost je součástí správního řízení a v minulosti obsahovala práci s velkým množstvím papíru, z velké části i osobním přebíráním licencí a schválených jízdních řádů dopravcem,“ vysvětluje Jan Louška, ředitel krajského úřadu.

Papírování však změnil nástup pandemie Covidu-19. „ V rámci protiepidemických opatření byla umožněna zaměstnancům práce z domova, tedy home office. Tradiční způsob práce se tedy výrazně zkomplikoval. Ne všichni měli možnost doma skenovat, chyběli lidé s podpisovým právem a nabalovaly se další nevýhody. Začali jsme tedy aktivně zjišťovat, jak správní řízení technicky vyřešit,“ doplňuje Petr Matura, vedoucí odboru veřejné mobility KÚSK.

Úřad tedy začal okamžitě řešit digitalizaci celého procesu s tím, že celý systém vydávání se tím pádem zrychlí, bude efektivnější, jednodušší a hlavně levnější. Ubyla manuální práce, zařazování šanonů, chyby byly zcela minimalizovány. Jenže obdobný postup s krajským úřadem nesdílel nikdo jiný, resp. žádný dopravní úřad v České republice. Řešení ale přeci jen našlo. „ Uvedený postup byl projednán s Ministerstvem dopravy ČR, neboť v jeho gesci je správní řízení v oblasti veřejné dopravy. Digitální řešení se postupně zavedlo, stabilizovalo a digitalizace si rychle sedla. Za to všem patří velký dík,“ hodnotí Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „ V minulém roce jsme takto uspořili přes 25 000 listů A4, litry barev v tiskárnách a elektrickou energii,“ doplňuje Jan Louška.

Zástupci KÚSK novinku představili na nedávném setkání dopravních úřadů ve Zlíně a předali know-how i ostatním krajským úřadům. Využít ji však mohou i obce s rozšířenou působností, které rovněž vydávají licence a schvalují jízdní řády.

Nyní vedení odboru veřejné mobility připravuje další možnosti digitalizace. „ Dalším stupněm je zpracování databáze všech dopravních opatření, která by se aktualizovala všemi účastníky prostřednictvím internetu. Je to další krok k efektivnější a rychlejší formě správního řízení. Členové projektového týmu jsou zástupci organizátorů dopravy, KÚSK a dopravců,“ uzavírá Ondřej Šimíček, vedoucí oddělení digitalizace KÚSK.