Agregátor obsahu

Zpět Cyklistům bude v Lysé sloužit nová infrastruktura

Plánovaný silniční obchvat Lysé nad Labem by neměl nikterak omezit cyklistickou infrastrukturu. Radní na svém dnešním zasedání schválili Studii mimoúrovňového křížení obchvatu s ulicemi Poděbradovou a K Šibáku, ve kterých je vedena cyklotrasa.

Naším dlouhodobým záměrem je budovat opatření pro zajištění podmínek pro bezpečnou cyklodopravu, odpovídající současným standardům. Kvůli vybudování plánovaného obchvatu Lysé nad Labem totiž dojde k zaslepení silnice v Poděbradově ulici, která vede na Stratov, Rozkoš a Kostomlaty nad Labem. Podle naší Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji je v tomto směru plánována cyklotrasa,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Nejlepším řešením přechodu obchvatu, podle závěru ze studie, je lávka. Její stavba by ale byla výrazně dražší (cca 12 milionů Kč), než podjezd, který by vyšel na necelých 7 milionů Kč, byť je z hlediska údržby náročnější. „ Město Lysá nad Labem upřednostňuje podchod, jehož správa bude v režii města,“ konstatuje Petr Borecký.

Výstavbou obchvatu města by dále vznikl potenciálně nebezpečný přechod či přejezd v místě křížení s ulicí K Šibáku. Na této ulici je vyznačena cyklotrasa CT 8149, spojující Lysou nad Labem s Milovicemi a Benátkami nad Jizerou. Na vrchu Šibáku je hojně využívaný bikepark a celá oblast je intenzivně využívána k rekreaci. I v tomto případě se řešilo, zda v místě vyroste nadjezd za zhruba 13 milionů Kč anebo podjezd za předpokládaných 7 milionů korun. „V tomto případě město navrhuje zaslepení ulice  K Šibáku směrem od ulice Ke Vrutici a upřednostňuje variantu podchodu vyoseného směrem k vrchu Šibák vlevo. Nakonec jsme na tedy na radě vybrali tuto variantu,“ říká Petr Borecký.

Studie bude zároveň sloužit jako podklad pro zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele na další fázi projektové dokumentace. Předpokládaná cena stavebních prací týkajících se dopravních opatření činí bezmála 23 milionů korun s DPH. Skutečné náklady budou známy až po skončení výběrového řízení na stavební firmu. Výstavba je v plánu ve chvíli, kdy se začne budovat i obchvat. To by mělo být v letech 2025 či 2026.

Za kraj bude ve věci konat Krajská správa a údržba silnic, která ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistí zpracování projektové přípravy a výstavbu mimoúrovňových křížení. Lysá nad Labem pak kraji daruje pozemky dotčené stavbou.


© foto Lysá nad Labem

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00