Agregátor obsahu

Zpět Díky odkupu pozemků za necelých 15 milionů získá kraj prostor k rozšíření Leteckého muzea Metoděje Vlacha

Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo odkup pozemků za účelem rozšíření Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi za necelých 15 milionů korun. Jedná se o 1,2 hektaru pozemků.

Důvody odkupu pozemků vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Letecké muzeum Metoděje Vlacha se těší velké oblibě a představuje významný element, který přispívá k podpoře cestovního ruchu v regionu. Muzeum se bohužel dlouhodobě potýká jak s nedostatkem expoziční a depozitární plochy pro nově vznikající repliky historických letadel, tak také s nedostatkem prostoru pro další kulturní aktivity lákající návštěvníky leteckého muzea. Rozšíření tedy umožní nejen rozšířit sbírku exponátů, ale vytvoří i komfortní a kapacitní podmínky pro pořádaní různorodých kulturních akcí, které bývají hojně navštěvovány.“ Projektový záměr Středočeského kraje předpokládá výstavbu objektu s plochou cca 700 m2, který by nejen rozšířil muzejní a depozitární funkce, ale také poskytl podporu stávajícímu objektu, jehož vytápění v zimě a ochlazování v létě je energeticky velice náročné. Součástí projektu je proto rovněž realizace energetických opatření, aby se zajistila nezávislost objektu na dodávkách plynu a elektřiny z externích zdrojů.

Majetkové vypořádání celé transakce komentuje radní pro oblast majetku a investic Libor Lesák: Současné uspořádání, kdy kraj byl vlastníkem pouze budovy muzea, nikoliv však okolních pozemků, bylo nevyhovující a do budoucna by bývalo mohlo zapříčinit řadu sporů a nežádoucích omezení ohledně přístupnosti budovy. Kromě pozemku pod budovou se jednalo i o část pozemku kolem budovy potřebných k provozování Leteckého muzea, a to včetně zpevněných ploch, parkovacích stání a umístění inženýrských sítí.“ Původním majitelem pozemků byl Aeroklub Mladá Boleslav, který plány kraje na rozšíření leteckého muzea odsouhlasil a souhlasil rovněž s odprodejem pozemků. „Původní majitel Aeroklub Mladá Boleslav nechal vypracovat odhad ceny pozemků. Oproti původní ceně, která činila téměř 19 milionů korun, se nám nakonec podařilo vyjednat 20 % snížení až na cenu necelých 15 milionů,“ uvádí radní Lesák 

Náklady na odkup pozemků budou hrazeny z investičního fondu Odboru kultury Středočeského kraje. Celkové náklady na realizaci projektového záměru, tedy rozšíření expoziční plochy, přístavby multifunkčních a výukových prostor a energetická opatření, jsou odhadovány na 80 milionů korun, přičemž kraj počítá s využitím dotačních výzev IROP, které by mohly pokrýt až 85 % celkových nákladů. Dalších zhruba 20 % pak nabídl uhradit Nadační fond Škoda auto. 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, které je pobočkou Muzea Mladoboleslavska, příspěvkové organizace zřízené Středočeským krajem, vzniklo v roce 2014 na severním okraji mladoboleslavského letiště. Muzeum navazuje na činnost Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha, založeného městem Mladá Boleslav v roce 2001 na památku mladoboleslavského nadšence, který si roku 1912 postavil vlastní letadlo s automobilovým motorem. Nositelem projektu Leteckého muzea byl Středočeský kraj, kterému se za podpory Regionálního operačního programu Evropské unie podařilo dokončit stavbu s rozpočtem 150 mil. Kč. Stavba následně získala i prestižní cenu „Stavba roku 2014“. Pro veřejnost bylo letecké muzeum otevřeno na Světový den letectví a kosmonautiky, tj. 12. dubna 2015 a stalo se jedním z nejúspěšnějších a nejvýraznějších muzeí nejen ve Středočeském kraji, ale v celých Čechách. Oblíbenost muzea není dána jen jeho funkcí prezentovat své exponáty, ale hlavně jeho doprovodnými akcemi, kterými se snaží motivovat především mladé návštěvníky k zájmu nejen o letectví, ale o techniku vůbec. Záměrem vybudování LMMV bylo vytvořit „živé“, interaktivní muzeum, kde si diváci budou moci letadla nejen prohlédnout, ale i osobně přihlížet při jejich přípravě k letu či technické údržbě leteckými mechaniky a techniky. Celý prostor objektu je v podstatě univerzální nedělený prostor, který se skládá z hlavní „hangárové“ plochy a „letecké“ kavárny. Tyto plochy a prostory lze užívat pro jakékoliv aktivity, záleží pouze na způsobu rozmístění nebo přemístění exponátů nebo nábytku. Díky tomu je prostor vhodný i na různé druhy velkokapacitních kulturních nebo komunitních aktivit (jako koncerty, filmová představení, slavnosti, různé druhy prezentací a performancí), ať již pro potřeby veřejné nebo soukromé, a to i včetně firmy ŠKODA AUTO a.s., se kterou má s LMMV dohodu o výměně návštěvníků. Součástí LMMV jsou dva letecké simulátory, gyroskop a simulátor seskoku padákem. Konají se zde i mnohé odborné přednášky, workshopy a modelářské víkendy pro děti.


 

© foto Robert Pokorný

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00