Kontakty

Kontakty

Bc. Luděk Horčička
myslivost
tel.: 257 280 523, 702 157 923
horcickal@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Aktuality z myslivosti a sokolnictví

Zpět Prezentace z Lesnicko-mysliveckého semináře Středočeského kraje

Prezentace z Lesnicko-mysliveckého semináře Středočeského kraje

Dne 14. 3. 2017 se v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje č. 1096 konal Lesnicko-myslivecký seminář Středočeského kraje.

Tematicky byl zaměřen na aktuální národní dotační podporu do lesního hospodářství a myslivosti podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Program je financován z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, přičemž administraci zajišťují v přenesené působnosti místně příslušné krajské úřady. Dále byly prezentovány informace o návrzích připravované dotační podpory lesního hospodářství z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017.

Prezentace ze semináře jsou uvedeny v přiložených souborech.

Dokumenty ke stažení

Myslivost a sokolnictví ve Středočeském kraji

Myslivost

Myslivost patří ve středních Čechách k tradičním činnostem spojeným s péčí o krajinu a životní prostředí. V současné době je ve Středočeském kraji přibližně 800 honiteb, ve kterých se chová zvěř drobná – hlavně bažant a zajíc – a zvěř spárkatá, jako je zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá. Pro daňčí zvěř byly do současné doby vyhlášeny dvě oblasti chovu zvěře – na Kolínsku a Nymbursku. Mezi zajímavosti patří výskyt tetřeva hlušce v oblasti Brd a populace jelence běloocasého na Dobříšsku.

Vzhledem k tomu, že má kraj velmi různorodé přírodní podmínky, dochází i k diferenciaci mysliveckého hospodaření. Tyto rozdíly jsou nejvíce patrné mezi převážně polními honitbami v oblasti Polabí a lesními honitbami v jižní části kraje. Nemalé problémy, spojené zejména s komplikovanou identifikací honebních pozemků, působí rovněž velmi rozčleněná majetková držba.

Ve středních Čechách je rovněž 28 obor, které jsou mimo péči o přírodu zaměřeny především na chov zvěře na té nejvyšší úrovni. Mezi světoznámé patří Žehušická a Lánská obora.


Sokolnictví

Nedílnou součást myslivosti tvoří sokolnictví, které je nejen koníčkem mnoha lidí, ale uplatňuje se i profesionálně při ochraně letišť a v neposlední řadě slouží k propagaci ochrany dravců, kteří patří v naší přírodě mezi nejvíce ohrožené živočichy. V průběhu roku je ve Středočeském kraji pořádáno rovněž množství kulturních akcí s mysliveckou tematikou.

Dokumenty