Plány oblastí povodí – I. cyklus 2009–2015

Jedná se o neplatné dokumenty nahrazené plány dílčích povodí – II. cyklus 2015–2021.

Plány oblastí povodí stanovily pro danou oblast konkrétní cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů.

Ve správním území Středočeského kraje se zpracovaly tyto plány oblastí povodí:

  • Plán oblasti povodí Horní Vltavy
  • Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
  • Plán oblasti povodí Berounky
  • Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
  • Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe

Pořizovateli plánů oblastí povodí pro správní obvod Středočeského kraje byly státní podniky Povodí Vltavy, Povodí LabePovodí Ohře.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo konečný návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe pro správní obvod Středočeského kraje dne 30. 11. 2009 usnesením č. 30-8/2009/ZK.