Rozcestník

Příspěvky na hospodaření v lesích na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu

Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026.

  • Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu pro nestátní vlastníky (dotační titul Tn)
Termín příjmu žádostí o příspěvek zatím není znám. Bližší informace a detaily pro podávání žádostí budou včas zveřejněny.
Termín příjmu ohlášení žadatelů o příspěvek není zatím znám a bude včas zveřejněn.

Kontakty

Ing. Miroslav Šusta, tel. 257 280 925, 702 159 681, e-mail: susta@kr-s.cz

příspěvky na hospodaření v lesích

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D., tel. 257 280 361, 702 159 666, e-mail: zika@kr-s.cz

příspěvky na hospodaření v lesích

zpět na začátek stránky