Rozcestník

Příspěvky na myslivecké hospodaření dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyřizuje žádosti o finanční příspěvky na myslivecké hospodaření podané ve smyslu nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Garantem a poskytovatelem těchto příspěvků je Ministerstvo zemědělství, podacím místem pro území Středočeského kraje je Krajský úřad Středočeského kraje. Žádosti se podávají v písemné podobě na formulářích dle vzoru uvedeného v nařízení vlády.

Žadateli jsou uživatelé honiteb v případě, že honitba se nachází v územní působnosti Středočeského kraje, nebo vlastníci loveckých psů a dravců, kteří mají trvalé bydliště na území Středočeského kraje.

Kontakty

Ing. Miroslav Šusta, tel. 257 280 925, 702 159 681, e-mail: susta@kr-s.cz

příspěvky na hospodaření v lesích

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D., tel. 257 280 361, 702 159 666, e-mail: zika@kr-s.cz

příspěvky na hospodaření v lesích

zpět na začátek stránky