Způsob výpočtu výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Velikostní kategorie územního samosprávného celku: 14

Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města: kraj nad 1000000

Uvolnění členové zastupitelstva

Výše odměny za měsíc v Kč

hejtman 163 673 Kč
náměstek hejtmana 144 027 Kč
člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2) 130 972 Kč
uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3) 111 327 Kč

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje

Maximální výše odměny za měsíc v Kč

hejtman 98 229 Kč
náměstek hejtmana 88 385 Kč
člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6) 19 646 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 11 450 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 9 802 Kč
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený v sl. 5 až 9) 8 197 Kč

Výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva stanovilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 007-30/2024/ZK.

V případě výkonu více funkcí jedním členem zastupitelstva, bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytována pouze odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem.

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje

Výše odměny za měsíc v Kč

člen zastupitelstva 8 197 Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu 9 802 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu 11 450 Kč
náměstek hejtmana 83 200 Kč

Členové Rady kraje a uvolnění členové Zastupitelstva kraje

Funkce

Výše odměny za měsíc v Kč

Mgr. Petra Pecková hejtmanka 163 673 Kč
Ing. Pavel Pavlík statutární náměstek hejtmanky 144 027 Kč
Mgr. Michael Kašpar náměstek hejtmanky - neuvolněný   83 200 Kč
Ing. Jiří Snížek náměstek hejtmanky 144 027 Kč
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. člen rady kraje 130 972 Kč
Mgr. Petr Borecký člen rady kraje 130 972 Kč
Mgr. Martin Hrabánek člen rady kraje 130 972 Kč
Libor Lesák člen rady kraje 130 972 Kč
Mgr. Jana Skopalíková člen rady kraje 130 972 Kč
Mgr. Václav Švenda člen rady kraje 130 972 Kč
Mgr. Milan Vácha člen rady kraje 130 972 Kč
JUDr. Robert Bezděk, CSc. předseda Kontrolního výboru 111 327 Kč
Mgr. Lucie Cirkva Chocholová předsedkyně Výboru pro pamatákovou péči, kulturu a cestoví ruch 111 327 Kč

Ing. Dan Jiránek

předseda Výborou pro životní prostředí a zemdělství 111 327 Kč
Mgr. Pavla Štrobachová, MPA předsedkyně Výboru sociálních věcí 111 327 Kč
Mgr. Zdeněk Volf předseda Komise pro majetek 111 327 Kč
Petr Vychodil, MPA předseda Výboru pro regionální rozvoj 111 327 Kč
Ing. Tomáš Zmuda předseda Komise pro ICT a digitalizaci

111 327 Kč