Kontaktní osoba: 
Mgr. Karel Říha 
Tel.: 257 280 375 
MT: 725 397 428
E-mail: riha@kr-s.cz

 

Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a regionálními partnery, např. kraji a mikroregiony České republiky, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd České republiky jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci při řešení konkrétních projektů přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Výsledky řešení společných projektů jsou zveřejňovány s logy obou partnerů nebo standardním textovým odkazem v médiích i cestou vědeckých publikací a konferencí. Pravidelně jedenkrát ročně jsou též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, krajů a dalších partnerů regionální spolupráce. Základem spolupráce je smlouva uzavřená mezi Středočeským krajem a Akademií věd ČR v roce 2016. Další informace jsou zveřejněny zde. Bližší informace o programu regionální spolupráce poskytne též oddělení regionální rozvoje.