V souladu s § 37 odst. 2 a 3 stavebního zákona jsou ZÚR SK včetně dokladové dokumentace dostupné k nahlížení na odboru regionálního rozvoje v 1. patře budovy krajského úřadu v místnosti č. 1079.

Prosíme případné žadatele o nahlížení do materiálů o domluvu s níže uvedenými kontaktními osobami:

 

Ing. Michaela Pušová

Tel. 257 280 942

E-mail: pusovam@kr-s.cz

 

Ing. Jakub Pilař

Tel. 257 280 564

E-mail: pilar@kr-s.cz

 

Správa dat GIS

Bc. Vladimír Řezáč

Tel. 257 280 211

E-mail: rezac@kr-s.cz

 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 1., 2., 3., 6., 7., 10. , 11. a 8. aktualizaci

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, že dne 26.04.2024 nabyla účinnosti 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizací.