Oddělení stavebního řádu je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů (např. rozhodují o odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů a rozhodnutí o vyvlastnění, přezkoumávají pravomocná rozhodnutí stavebních úřadů, přešetřují způsob vyřízení stížností). Provádí kontroly činnosti stavebních úřadů a poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům.