Informace z odboru

Blogy

Blogy

Nabytí účinnosti 7. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, že dne 25. 08. 2022 nabyla účinnosti 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracováno úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci.

Odkaz na  7. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje