Informace z odboru

Blogy

Blogy

Oznámení veřejného projednání návrhu 11. AZÚR SK

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 vět druhé a třetí a § 42b odst. 2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že byl zpracován návrh 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „11. AZÚR SK“) pro veřejné projednání, kterým dochází k vymezení koridoru pro přiváděcí vodovodní řady Vysoký Chlumec – hranice kraje a Svatý Jan – hranice kraje, včetně staveb souvisejících.

Veřejné projednání se bude konat ve středu dne 24. 5. 2023 od 10:00 hodin

v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti (1. patro, číslo dveří 1088)

Více informací naleznete ZDE