Drobné publikace jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel

Drobné publikace jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel

Středočeský kraj se podílí na vydávání celé řady populárně-naučných publikací, z nichž mnohé se zabývají problematikou životního prostředí. Na jejich tvorbě kraj spolupracuje s mnoha renomovanými autory (Václav Cílek, Pavel Mudra a další) a odbornými institucemi (AOPK ČR, CENIA). S finančním či autorským přispěním Středočeského kraje vznikly níže uvedené publikace.

Drobné publikace jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel: