Neplatné archivní koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Neplatné archivní koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Pokud má být ochrana životního prostředí efektivní a účinná, je nutné k ní přistupovat koncepčně, strategicky, systémově a systematicky. Proto má Středočeský kraj řadu koncepcí v oblasti životního prostředí a zemědělství, které vycházejí ze státních strategií a jsou zpracovávány na období několika let. Neaktuální koncepční dokumenty byly nahrazeny koncepcemi novými.

Neplatné archivní koncepce v oblasti životního prostředí a zemědělství:

Jedná se o již neplatné archivní dokumenty nahrazené novými koncepčními materiály. Platné koncepce jsou k dispozici v sekci Koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství.