Plány dílčích povodí

  • Zpracovatel: Povodí Vltavy, s.p.Povodí Labe, s.p., a Povodí Ohře, s.p.
  • Rok schválení: 2009, 2016, 2022 a 2023
  • Usnesení ZK: č. 30-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009, č. 101-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016, č. 054-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 a č. 044-21/2023/ZK ze dne 30. 1. 2023
Pro aktuální III. plánovací cyklus 2021–2027 se jedná o platné dokumenty.

Plány oblastí povodí pro období 2009–2015 stanovily pro danou oblast konkrétní cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů.

V letech 2015–2021 a 2021–2027 proběhly aktualizace plánů oblastí povodí, které se nově nazývají plány dílčích povodí.

Plány dílčích povodí doplnily národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které byly nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravila vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovateli plánů dílčích povodí pro správní obvod Středočeského kraje byly státní podniky Povodí Vltavy, Povodí LabePovodí Ohře.