Kontakty

Kontakty

Bc. Luděk Horčička
myslivost
tel.: 257 280 523, 702 157 923
horcickal@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Aktuality z myslivosti a sokolnictví

Zpět Myslivecký seminář Středočeského kraje 2018

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2018

Ve středu dne 27. 6. 2018 od 12:30 se bude konat v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje (č. 1096, 1. patro) Myslivecký seminář Středočeského kraje. Níže jsou uvedeny tematické okruhy:

  • Možné postupy při ochraně zvěře před střety na pozemních komunikacích
  • Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti v roce 2018
  • Připravované změny v myslivecké dotační politice ze strany Ministerstva zemědělství
  • Vytváření a obnova krajinných prvků – možnosti dotačních programů
  • Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce polního
  • Nová Ves pod Pleší: „Polní honitba roku 2016" – praktické příklady zlepšování životního prostředí zvěře
  • Aktuální situace ohledně afrického moru prasat v ČR

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru Program semináře.

Dokumenty ke stažení

Myslivost a sokolnictví ve Středočeském kraji

Myslivost

Myslivost patří ve středních Čechách k tradičním činnostem spojeným s péčí o krajinu a životní prostředí. V současné době je ve Středočeském kraji přibližně 800 honiteb, ve kterých se chová zvěř drobná – hlavně bažant a zajíc – a zvěř spárkatá, jako je zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá. Pro daňčí zvěř byly do současné doby vyhlášeny dvě oblasti chovu zvěře – na Kolínsku a Nymbursku. Mezi zajímavosti patří výskyt tetřeva hlušce v oblasti Brd a populace jelence běloocasého na Dobříšsku.

Vzhledem k tomu, že má kraj velmi různorodé přírodní podmínky, dochází i k diferenciaci mysliveckého hospodaření. Tyto rozdíly jsou nejvíce patrné mezi převážně polními honitbami v oblasti Polabí a lesními honitbami v jižní části kraje. Nemalé problémy, spojené zejména s komplikovanou identifikací honebních pozemků, působí rovněž velmi rozčleněná majetková držba.

Ve středních Čechách je rovněž 28 obor, které jsou mimo péči o přírodu zaměřeny především na chov zvěře na té nejvyšší úrovni. Mezi světoznámé patří Žehušická a Lánská obora.


Sokolnictví

Nedílnou součást myslivosti tvoří sokolnictví, které je nejen koníčkem mnoha lidí, ale uplatňuje se i profesionálně při ochraně letišť a v neposlední řadě slouží k propagaci ochrany dravců, kteří patří v naší přírodě mezi nejvíce ohrožené živočichy. V průběhu roku je ve Středočeském kraji pořádáno rovněž množství kulturních akcí s mysliveckou tematikou.

Dokumenty