Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Aktuality

Aktuality z environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 15.

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je soutěž mateřských, základních i středních škol, kterou pořádá Klub ekologické výchovy, z. s. Roku 2013 navázal spolupráci se Středočeským krajem a společně organizují soutěž Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje (ŠUR SK). Roku 2014 tak mohl být vyhodnocen 1. ročník soutěže a úspěšné školy získaly certifikát na období 2014–2016. Předání ocenění i vyhlášení nového ročníku probíhá tradičně na setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje.

Cílem soutěže je zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol ve Středočeském kraji a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících. Podpora rozvoje environmentální výchovy (EV) i na školách, které by rády začaly, ale zatím žádné zkušenosti nemají. Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol a školských zařízení v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj.

Stupně ŠUR SK

 • 1. stupeň (nejvyšší)
  • Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové.
  • Na škole působí kvalifikovaný koordinátor EV (absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP.
  • Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV.
  • Škola realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost.
  • Postupně se stává centrem vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.
 • 2. stupeň (střední)
  • Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50 % pedagogů do aktivit EV.
  • Je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia a občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP.
  • Je vypracován krátkodobý školní program EV.
  • Realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů, jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku.
  • Škola podle možností spolupracuje s okolními školami a dalšími institucemi v oblasti EV/VUR.
 • 3. stupeň (začínající školy)
  • Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech).
  • Je ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia.
  • Je vypracován přehled aktivit k EV.
  • Realizace EV probíhá pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, jsou realizovány dílčí programy k EV v průběhu školního roku.
  • Škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EV/VUR.
    

Dokumenty