Kontakty

Kontakty

Bc. Luděk Horčička
myslivost
tel.: 257 280 523, 702 157 923
horcickal@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Kompetence krajského úřadu v oblasti myslivosti

Krajský úřad v přenesené působnosti

  • Stanovuje termíny sčítání zvěře.
  • Vyhlašuje oblasti chovu zvěře.
  • Organizuje přehlídky trofejí v oblastech chovu zvěře.
  • Rozhoduje o prohlášení pozemků za nehonební.
  • Povoluje chov zvěře v zajetí.
  • Povoluje použití dravců v sokolnictví.
  • Je odvolacím orgánem pro městské úřady obcí s rozšířenou působností.
  • Posuzuje oprávněnost požadavku přiznání příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření podle písm. G.