Kontakty

Kontakty

Bc. Luděk Horčička
myslivost
tel.: 257 280 523, 702 157 923
horcickal@kr-s.cz

Ing. Ctibor Volný, Ph.D.
lesnictví, myslivost
tel.: 257 280 360, 702 159 653
volny@kr-s.cz

Ing. Miroslav Šusta
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 925, 702 159 681
susta@kr-s.cz

Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.
příspěvky na hospodaření v lesích
tel.: 257 280 361, 702 159 666
zika@kr-s.cz

Oddělení zemědělství a lesnictví

Aktuality z myslivosti a sokolnictví

Zpět Myslivecký seminář Středočeského kraje 2019

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2019

Ve středu dne 19. 6. 2019 od 11:00 se bude konat v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje (č. 1096, 1. patro) Myslivecký seminář Středočeského kraje. Níže jsou uvedeny tematické okruhy:

  • Zajíc v teorii a praxi – Ing. Martin Ernst, Ph.D.
  • Aktuální a nové myslivecké dotační tituly dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – Ing. Tomáš Zíka, Ph.D., Ing. Miroslav Šusta
  • Adaptační opatření na klimatickou změnu v intenzivně obhospodařované krajině – Dr. Ing. Petr Marada
  • Současný výskyt a šíření velkých šelem v Čechách – prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
  • Technická řešení střetu aktivit člověka a zvěře v kulturní krajině – Ing. František Havránek, CSc.
  • Opatření v krajině pro zvýšení biodiverzity v praxi – Miloslav Chlumský
  • Monitoring zvěře pomocí moderních technologií – Ing. Jan Cukor, Ing. František Havránek, CSc.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru Program semináře.

Dokumenty ke stažení

Myslivost a sokolnictví ve Středočeském kraji

Myslivost

Myslivost patří ve středních Čechách k tradičním činnostem spojeným s péčí o krajinu a životní prostředí. V současné době je ve Středočeském kraji přibližně 800 honiteb, ve kterých se chová zvěř drobná – hlavně bažant a zajíc – a zvěř spárkatá, jako je zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá. Pro daňčí zvěř byly do současné doby vyhlášeny dvě oblasti chovu zvěře – na Kolínsku a Nymbursku. Mezi zajímavosti patří výskyt tetřeva hlušce v oblasti Brd a populace jelence běloocasého na Dobříšsku.

Vzhledem k tomu, že má kraj velmi různorodé přírodní podmínky, dochází i k diferenciaci mysliveckého hospodaření. Tyto rozdíly jsou nejvíce patrné mezi převážně polními honitbami v oblasti Polabí a lesními honitbami v jižní části kraje. Nemalé problémy, spojené zejména s komplikovanou identifikací honebních pozemků, působí rovněž velmi rozčleněná majetková držba.

Ve středních Čechách je rovněž 28 obor, které jsou mimo péči o přírodu zaměřeny především na chov zvěře na té nejvyšší úrovni. Mezi světoznámé patří Žehušická a Lánská obora.


Sokolnictví

Nedílnou součást myslivosti tvoří sokolnictví, které je nejen koníčkem mnoha lidí, ale uplatňuje se i profesionálně při ochraně letišť a v neposlední řadě slouží k propagaci ochrany dravců, kteří patří v naší přírodě mezi nejvíce ohrožené živočichy. V průběhu roku je ve Středočeském kraji pořádáno rovněž množství kulturních akcí s mysliveckou tematikou.

Dokumenty