Kontakty

Ing. Dagmar Sládková
odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP
tel.: 257 280 327, 724 709 514
sladkova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2018

Jedná se o platný dokument pravidelně aktualizovaný změnami PRVKÚK.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Je zpracován v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je prováděna podle Zásad pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje schválených Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Karty obcí jsou označeny kódy PRVKÚK.


Internetová aplikace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

  • Mapová aplikace s grafickou částí PRVKÚK včetně odkazů na aktuální textovou část (karty obcí)

Dokumenty