Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2022

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2022

  • Zpracovatel: Krajský úřad Středočeského kraje
  • Rok schválení: 2022, 2023
  • Usnesení ZK: č. 040-18/2022/ZK ze dne 12. 9. 2022, č. 025-24/2023/ZK ze dne 24. 4. 2023
  • Mapová aplikace: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk
Jedná se o platný dokument pravidelně aktualizovaný změnami PRVKÚK.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Je zpracován v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je prováděna podle Zásad pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Středočeského kraje schválených Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Karty obcí jsou označeny kódy PRVKÚK.


Změny PRVKÚK

Internetová aplikace

Internetová aplikace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

  • Mapová aplikace s grafickou částí PRVKÚK včetně odkazů na aktuální textovou část (karty obcí)

Dokumenty