Formuláře pro oblast vodního hospodářství

Vodoprávní řízení

S účinností od 1. 9. 2018 byla vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nahrazena novou vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Jednotlivé formuláře pro podání jsou níže k dispozici ke stažení.

Žádost o vydání společného povolení dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, je rovněž k dispozici níže nebo na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Vzor žádosti o povolení provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvádí vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vyplněný formulář žádosti se podává ve formátu XLS (XLSX) v elektronické podobě vč. podkladů dle § 6 odst. 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a je k dispozici níže v dokumentech ke stažení.


Dokumenty

Dokumenty