Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje

Krajský úřad stanovil tato ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ):

  • OPVZ Klíčava (2005) – Stanovení ochranných pásem vodárenské nádrže Klíčava na Klíčavě
  • OPVZ Vrchlice (2009) – OPVZ – vodárenská nádrž Vrchlice
  • OPVZ Klíčava (2013) – Stanovení změny ochranného pásma II. stupně – zón diferencované ochrany vodárenské nádrže Klíčava na vodním toku Klíčava
  • OPVZ Želivka (2014) – Změna ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce (I. etapa)
  • OPVZ Želivka (2017) – Návrh změny stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce (II. etapa)
  • OPVZ Želivka (2021) – Změna stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

Krajský úřad převzal do své kompetence OPVZ stanovená jinými vodoprávními úřady:

Přehled OPVZ v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje

Vodní nádrž Vyhlašovací dokument Ze dne Vodoprávní úřad Platnost
 Klíčava  17689/45312/05/2004/OŽP/Ně  20.04.2005  Krajský úřad Středočeského kraje  platné
 Klíčava  158251/2012/KUSK  21.01.2013  Krajský úřad Středočeského kraje  platné
 Láz  11/11/73/2004-1505  22.06.2004  Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy  platné
 Obecnice  11/11/73/2004-1505  22.06.2004  Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy  platné
 Pilská  11/11/73/2004-1505  22.06.2004  Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy  platné
 Vrchlice  36961/2008/KUSK  04.02.2009  Krajský úřad Středočeského kraje  platné
 Želivka  Vod/1207/72  28.04.1972  Okresní národní výbor Kutná Hora  platné
 Želivka  VLHZ 3350/88-235  30.11.1988  Středočeský krajský národní výbor  platné
 Želivka  ŽP/vl.č.1176, ev.č. 6801/95/Mu  20.12.1995  Okresní úřad Kutná Hora  neplatné
 Želivka  125926/2014/KUSK  15.09.2014  Krajský úřad Středočeského kraje  platné
 Želivka      Krajský úřad Středočeského kraje  neplatné (návrh)
 Želivka  146687/2021/KUSK  29.11.2021  Krajský úřad Středočeského kraje  platné