Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu

Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu

  • Autoři: K. Žák, M. Majer, P. Hůla a V. Cílek
  • Rok vydání: 2016
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 318 stran, 350 fotografií
  • ISBN: 978-80-7363-762-0
  • EAN: 9788073637620
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=926

Historii, přírodu i současnost Křivoklátska zmapovala výpravná publikace Křivoklátsko s podtitulem Příběh královského hvozdu, na jejíž vznik finančně přispěl Středočeský kraj. Publikace tvoří triumvirát s dalšími dvěma podobné kvality: Český kras. Klíč k české krajině a Střední Brdy. Hory uprostřed Čech. Autoři se tak zaměřili na tři sousedící a současně navzájem si nepodobné oblasti, jež si zasluhují širšího poznání.

Kniha shrnuje vývoj krajiny Křivoklátska od její nejstarší geologické historie přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách až po vliv člověka na krajinu od pravěku po úplnou současnost. Je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány pečlivě vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem. Bohatý fotografický doprovod knihy je zprávou o současném stavu krajiny Křivoklátska, směrovanou pro budoucnost.

Křivoklátsko, chráněné od středověku jako lovecký revír českých knížat a králů, se dočkalo moderní velkoplošné ochrany vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vzhledem ke svému nadnárodnímu významu vyhlášena nejcennější část Křivoklátska biosférickou rezervací UNESCO. V posledních letech probíhají práce směřující k vyhlášení jádra oblasti národním parkem. Křivoklátsko si vysokou míru ochrany nepochybně zaslouží.

„Ve vnitřních Čechách zbývá jen málo oblastí, kde nejsou krajina a vegetace podstatně přetvořeny člověkem. Křivoklátsko, zejména souvislé lesy v členitém terénu podél pravého břehu řeky Berounky od Zvíkovce po Nižbor, tvoří nejrozsáhlejší takové území vnitřních Čech. Nikde jinde se v teplých a poměrně suchých pahorkatinách uvnitř Čech nezachovala tak řídce osídlená oblast s tak dobře zachovalými lesy.

Výjimečnost tohoto území jsme si uvědomili až ve Francii, kde bylo okolí Paříže a velkých měst i na vzdálenost mnoha denních pochodů prakticky zbaveno lesů již koncem středověku. Jako slavný, velký lovecký revír bylo Křivoklátsko známo i ve středověké Anglii. Mezi králi a velmoži se o lesních honech vyprávěly legendy podobně jako o válečných taženích. Z tohoto pohledu představuje Křivoklátsko sice nenápadný, ale významný fenomén celého mírného evropského pásma na sever od Alp a na jih od německých a polských nížin. Pokud se jednou stane národním parkem, bude to po zásluze.“

Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu, str. 9