Materiály Středočeského kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny

Materiály Středočeského kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny

Středočeský kraj má zpracovanou řadu materiálů (koncepcí, studiípublikací) v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Koncepce v oblasti ochrany přírody a krajiny:

Studie v oblasti ochrany přírody a krajiny:

Publikace v oblasti ochrany přírody a krajiny: