Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Podzemní památky středních Čech

Podzemní památky středních Čech

  • Autoři: V. Cílek, M. Majer, L. Falteisek a kol.
  • Ilustrace: D. Lizoňová 
  • Rok vydání: 2019
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 280 stran, 150 barevných ilustrací a fotografií
  • ISBN: 978-80-7363-942-6 
  • EAN: 9788073639426 
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=1105

Kniha Podzemní památky středních Čech rozšiřuje edici již vydaných středočeských titulů a upozorňuje na pozoruhodné, ale často neznámé podzemní památky, jejich historii, krásu a význam. Jejím cílem je podat vyvážený mix skrytých lokalit (kam se lidé nikdy nepodívají a co jinak nemají šanci vidět) s lokalitami, kam se právě naopak dá jet na výlet (Příbram, Jílové, Kutná Hora atd.). Publikace také sleduje dřívější linii propagace středočeského regionu a rozšíření jeho návštěvnosti.

Tato kolektivní monografie odhaluje tajemství středočeského podzemí a ukazuje jeho rozmanitost a krásu. Svět nad a pod zemí nemůžeme chápat odděleně – těžba zlata, stříbra, železa, uranu, uhlí a vápence měla obrovský vliv na samotný vznik českých zemí a posledních tisíc let byla jednou z hlavních sil vývoje společnosti. Když se na oblast středních Čech podíváme z hlediska surovin, rychle pochopíme, proč se staly hospodářským centrem a hnacím motorem země. Berte tuto knihu nejen jako průvodce na výlety, ale také jako návod, jak porozumět kraji, ve kterém žijeme či který navštěvujeme. 

„Nejednalo se nám primárně o vypsání dějin českého hornictví, ale o evropský či v případě uranu globální kontext. Co těžba stříbra, železa či uranu udělala s naší společností a jak změnila způsob, jakým vnímáme svět? Kovy jsou, či spíš bývaly, něco jako kulturní a duchovní katalyzátor. Bez vzdálených zdrojů cínu by možná nevznikly říše doby bronzové, bez drobných stříbrných mincí by cesta k tržní ekonomice byla složitější, bez železných lodí by Spojené státy americké byly založeny mnohem později a nejspíš v jiné podobě a analogicky můžeme uvažovat o vodě, uranu, hliníku či ropě. Dnes, kdy dvě třetiny těžby jednotlivých surovin pochází jen zhruba z 10–20 velkých ložisek těžených vzdálenými mezinárodními firmami, vnímáme komodity jen jako účetní položku, jako cenu a její kolísání. Zde se však vracíme do dob, kdy zejména kovy měly mnohem lidštější rozměr a bývaly bezprostřední politickou a sociální silou. Dnes má toto postavení hlavně ropa, jako médium mobility, a uhlí jako klíčový faktor v rozhovorech o emisních povolenkách a klimatických změnách.“

Podzemní památky středních Čech, str. 11