Ochrana zvířat proti týrání

Ochrana zvířat proti týrání

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Pravidla ochrany zvířat jsou zformulována v zákoně č. 246/1992 Sb., který je označován jako zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis chrání zvířata nejen před týráním, ale i před poškozováním jejich zdraví bezdůvodným usmrcením, byť i z nedbalosti.

Obecně se dá říci, že případů, ve kterých se člověk ke zvířatům chová nevhodně, neubývá. Ať se jedná o zvířata hospodářská, volně žijící, nebo v zájmovém chovu. Mnohdy přeplněné útulky pro zvířata nebo stanice na ochranu živočichů mají spoustu zkušeností s opuštěnými nebo toulavými zvířaty.

Člověk v dnešní uspěchané době si na jedné straně uvědomuje, že kromě užitku mu zvířata poskytují svojí blízkostí i radost a spoustu příjemných zážitků. Na druhé straně se ne každý z nás dokáže vcítit do potřeb jím chovaných zvířat. Ta pak mohou v lidské blízkosti strádat. Proto jsou zde orgány ochrany zvířat, které se při své práci opírají o zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tyto orgány se pak v odůvodněných případech zabývají nejen správními delikty, ale jejich působnost směřuje především preventivně a výchovně.

Pozitivním jevem v oblasti ochrany zvířat proti týrání v současnosti je to, že právní vědomí občanů v této sféře narůstá, stejně tak jako počet těch, kterým není osud zvířat kolem nás lhostejný.