Pozemní komunikace II. a III. třídy

Středočeský kraj vlastní pozemní komunikace II. a III. třídy na svém území. Jedná se tak o samosprávu a s ní spojené práva a povinnosti plynoucí z tohoto postavení.

Středočeský kraj si k výkonu vlastnických práv k pozemním komunikacím zřídil příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, která vykonává správu silniční sítě v rozsahu stanoveném vlastníkem.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 010-06/2017/ZK ze dne 25. 04. 2017 zajišťuje investorskou přípravu dopravních staveb na území Středočeského kraje.

Oddělení pozemních komunikací: 

  • koordinuje údržbu silnic 
  • koordinuje čerpání evropských dotačních titulů pro oblast dopravy
  • nevede správní řízení jako silniční správní úřad pro silnice I. třídy a odvolací řízení

Dokumenty ke stažení

Kontakt na referenty

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:
 
Mgr. Jiří Bejlovec
tel.: 257 280 717, e-mail: bejlovec@kr-s.cz
 
 
koordinace správy a údržby silnic na oblasti Mnichovo Hradiště a Kladno - (zahrnuje obce s rozšířenou působností: Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Rakovník, Beroun, Hořovice, Černošice, Slaný, Kladno)
Mgr. Alena Brůčková
tel.: 257 280 982, e-mail: bruckova@kr-s.cz
 
koordinace správy a údržby silnic na oblasti Kutná Hora, přísp. org. (zahrnuje obce s rozšířenou působností: Čáslav, Český Brod, Nymburk, Kutná Hora, Poděbrady, Kolín, Říčany, Benešov, Dobříš, Příbram, Sedlčany, Vlašim, Votice)
Ing. Vladimíra Stehlíková
tel.: 257 280 512, e-mail: stehlikovav@kr-s.cz  
 
plánování dopravní infrastruktury,  smluvní vztahy
Mgr. Michaela Hönigová
tel.: 257 280 233, e-mail: honigova@kr-s.cz 
 
plánování dopravní infrastruktury, příprava investic
Ing. Miloš Vacek
tel.: 257 280 181, e-mail: vacekm@kr-s.cz
 
koordinace správy a údržby silnic
Roman Kluzák, DiS
tel.: 257 280 597, e-mail: kluzak@kr-s.cz
 
koordinace správy a údržby silnic, plánování dopravní infrasruktury
Bc. David Petržílek
tel.: 257 280 352, e-mail: petrzilek@kr-s.cz