Náplň činnosti úseku oddělení DSA


Krajský úřad Středočeského kraje vykonává speciální stavební úřad pro silnice I. třídy. Vlastníkem těchto silnic je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy 

  • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy

Kontakty na pracovníky speciálního stavebního úřadu


Pro liniové dopravní stavby je příslušným stavebním úřadem specielní stavební úřad - § 16, zákona č. 13/1997Sb.
 
Krajský úřad Středočeského kraje vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice I. třídy. Zároveň vydává i stanoviska k uzemně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
 
Kontakt na referenta:
Pavlína Rosiak
tel. 257 280 105, rosiak@kr-s.cz