Krajský úřad Středočeského kraje vykonává působnost silničního správního úřad pro silnice I. třídy. Vlastníkem těchto silnic je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy podle § 77, odst. 1, písm. a), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy po silnicích I. třídy podle § 43, odst. 5, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pokud přeprava nepřesahuje území kraje,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,
 • povoluje zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy, zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštním předpisem pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Středočeského kraje,
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy,
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí.

KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY VYKONÁVAJÍCÍ PŮSOBNOST SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU PRO SILNICE I. TŘÍDY PODLE ÚZEMNÍ OBLASTI: 
 
 • územní oblast úřadu obcí s rozšířenou působností: Mladá Bolesla, Mnichovo Hradiště, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Beroun, Hořovice

Mgr. Michal Holub
tel. 257 280 137 mail: holubm@kr-s.cz 

 • územní oblast úřadu obcí s rozšířenou působností: Benešov, Vlašim, Votice, Říčany, Černošice, Sedlčany, Rakovník

Ing. Martina Brychtová
tel. 257 280 488 mail: brychtova@kr-s.cz

 • územní oblast úřadu obcí s rozšířenou působností: Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Český Brod, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Eva Nechmačová
tel. 257 280 873 mail: nechmacova@kr-s.cz

 • územní oblast úřadu obcí s rozšířenou působností: Příbram, Kladno, Slaný, Dobříš

Ing. Renata Škobisová
tel. 257 280 619 mail: skobisova@kr-s.cz

 • odvolací řízení na úseku silničního hospodářství

Ing. Kateřina Svobodová
tel. 257 280 477 mail: svobodovak@kr-s.cz

 • odvolací řízení na úseku silničního hospodářství, kontrolní vážení 

JUDr. František Havrilla
tel. 257 280 150  mail:  havrilla@kr-s.cz

Dokumenty ke stažení