Náplň činnosti

ilustrační foto
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy
 • ukládá pokuty dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vede agendu v oblasti STK

 

Náplň činnosti a kontakty na referenty SOD

Oddělení silniční dopravy

Oddělení silniční dopravy zajišťuje výkon státní správy na úseku agend dopravců a státní odborný dozor v silniční nákladní dopravě. V rámci své činnosti vede agendu dopravců se sídlem na území Středočeského kraje a v rámci státního odborného provádí kontroly uvedených dopravců a vede správní řízení s dopravci tuzemskými i zahraničními o přestupcích dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a předpisů souvisejících, k jejichž zjištění došlo na území kraje.

V OBLASTI NÁKLADNÍ DOPRAVY V RÁMCI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY:

 • vydává stanoviska k rozhodování o koncesi,
 • potvrzuje finanční způsobilost dopravců,
 • organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy,
 • vydává osvědčení odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy,
 • vede evidenci dopravců kraje,
 • vydává licence evropského společenství v silniční dopravě (tzv. eurolicence) a osvědčení řidiče pro občany nečlenských států evropské unie,
 • provádí státní odborný dozor (SOD) v silniční dopravě a projednává přestupky v oblasti silniční dopravy.
KONTAKTY NA NEJČASTĚJI ŘEŠENOU AGENDU V RÁMCI PODNIKÁNÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
 
 
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY VYKONÁVAJÍCÍ SOD V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
 
Ing. Josef Polenský
tel. 257 280 882, e-mail: polensky@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
 
Bc. Oldřich Richter
tel. 257 280 146, e-mail: richter@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
 
Ivana Milotová
tel. 257 280 206, e-mail: milotova@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
zkoušky k získání odborné způsobilosti k provozování silniční motorové dopravy
 
Bc. Petr Nauč
tel. 257 280 896, e-mail: nauc@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
 
Markéta Petříková
tel. 257 280 649, e-mail: petrikova@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
 
Ing. Josef Wander
tel. 257 280 672, e-mail: wander@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě
 
Ing. Petr Melkes
tel. 257 280 560, e-mail: melkes@kr-s.cz
výkon SOD v silniční dopravě, správní řízení na úseku přestupků v silniční dopravě