Metodická pomůcka - Odstranění a likvidace vraku

Tímto reagujeme na zvýšený zájem o metodickou pomoc při odstraňování a likvidaci vraků, silničních vozidel z pozemních komunikací a součástí pozemních komunikací.

Na základě Vašich podnětů jsme proto vypracovali podpůrný materiál pod názvem Metodická pomůcka – odstranění a likvidace vraků" (dále jenMetodika"). Jedná se o dokument, ve kterém se Vám snažíme ulehčit zvládnutí narůstající problematiky množících se autovraků ve Vašem správním území.

Metodika úvodem nejprve stanovuje právní rámec problému spolu s jasnou definicí vraku. Dále se zabývá označením provozovatele, stanovuje kompetence úřadu a postavení vlastníků pozemních komunikací. Metodika také obsahuje jednotlivé kroky postupu při realizaci odstraňování vraků. Věnuje patřičnou pozornost běhu lhůt pro jednotlivé úřední úkony a uvádí možnosti doručování.

Uvedenou problematiku proto doporučujeme aplikovat komplexně a z celkového pohledu vždy uvážlivě s respektováním práv vlastníků a provozovatelů silničních vozidel, jakož i zákonných zmocnění a oprávnění vlastníků pozemních komunikací a zúčastněných úředních osob. Přitom je možné analogicky použít jednotlivé zákonné znaky a postupy vzájemně kombinovat.

Pro ulehčení při zpracování písemností v problematice odstraňování vraků lze využít námi zpracované návrhy jednotlivých písemností, které jsme pro Vás vypracovali (umístěny pod textem). 

Metodika je zpracována s ohledem na aktuální právní rámec řešící problematiku vozidlových vraků ve vztahu k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a má charakter rady se snahou Krajského úřadu Vám v této oblasti pomoci, tzn. je pro Vás doporučujícím návodem, jak postupovat v konkrétních případech, nikoli pro Vás nařízený a zavazující postup). Je proto možné si uvedené postupy přizpůsobit aktuálnímu stavu jednotlivých případů.

Zpracovatelé uvedeného metodického doporučení a přiložených návrhů jednotlivých písemností jsou:

Samozřejmě předpokládáme, že takto zpracovaný materiál budeme v čase upravovat s ohledem na praktické zkušenosti obcí s aplikací v metodice uvedených postupů. Rádi bychom Vás proto požádali, abyste se v případech, kdy bude postup neaplikovatelný, nebo s obtížemi, případně se v praxi vyskytne případ, který metodika nepodchycuje, na výše uvedené kolegy obrátili a společně jsme metodiku upravili, případně dopracovali.

 

METODIKU a VZORY jednotlivých písemností naleznete níže ...

Dokumenty ke stažení