Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině

  • Autoři: V. Cílek, T. Just, Z. Sůvová a kol.
  • Ilustrace: M. Kohoutová
  • Rok vydání: 2017
  • Nakladatelství: Dokořán s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 297 × 210 mm, 200 stran, 150 barevných fotografií
  • ISBN: 978-80-7363-837-5
  • EAN: 9788073638375
  • E-shop: https://www.dokoran.cz/?p=book&id=1021

Publikace Voda a krajina s podtitulem Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině rozšiřuje edici již vydaných středočeských titulů Křivoklátsko. Příběh královského hvozduStřední Brdy. Hory uprostřed Čech. Většina příkladů pochází ze středních Čech, ale platnost publikace je mnohem širší a vztahuje se na celé území ČR. Kniha je určena pro široké publikum, ale zejména pro místní samosprávy, referáty životního prostředí, školy, a to i z jiných českých a moravských krajů.

Kniha je úchvatným souborem textů o vodním živlu. Můžeme v ní číst o různých podobách vody v krajině. O vodě tekoucí i vodě stojaté. O vodě proměněné v led či sníh. O vodě, kterou se člověk pokusil kdysi zkrotit jezy a dalšími úpravami koryt. O vodě, kterou se v současnosti pokouší zase osvobodit a nechat ji téct tak, jak sama chce. A v neposlední řadě o vodě, které se kdysi zdálo být nadbytek, zato dnes v období sucha a povodní už vnímáme, jak je vzácná a že s ní musíme šetřit a schraňovat ji.

Hospodaření s vodou se stává celosvětovým problémem. Lidé berou vodu jako něco daného, na co mají automaticky nárok. Současně by s ní chtěli lépe hospodařit, ale většinou to neumí. Kniha Voda a krajina představuje návod, jak k vodě přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn, a to i s malými finančními náklady. Soustřeďuje se na zadržování vody v krajině, ale zejména na přirozené úpravy říční krajiny. Dočtete se, jaké jsou vlastnosti vody, struktury ledu nebo jak vůbec vznikly ryby. Kniha je doprovázena řadou fotografií nejen z Čech, ale i z pouštních oblastí Sahary či amerického Jihozápadu. Je určena lidem, kterým voda začíná scházet, i těm, kteří mají rádi řeky, ryby, ledňáčky a celou českou krajinu.

„Voda je jednou z nejrozšířenějších chemických látek na Zemi. Zároveň je také jednou z nejfantastičtějších sloučenin, se kterými se člověk denně setkává. Každý si při vyslovení slova voda vybaví nějakou asociaci, těžko hledat člověka, pro kterého by bylo prázdným pojmem. Vodu jsme schopni vnímat všemi smysly. Zrakem vidíme sněhové pláně, hladinu, kapky či mraky, čichem vnímáme vůni látek ve vodě rozpuštěných, chuťový vjem je založen na působení vody na čidla jazyka, receptory v kůži pociťujeme vlhkost, popřípadě tlak vodního sloupce či tepelnou vodivost vodního prostředí, sluchové vjemy jsou rovněž velmi pestré. (...)

Stejně i v rovině slovesného zobrazení se s vodou často setkáváme. Je překvapivě mnoho známých, živých přísloví, v nichž se člověk k vodě vztahuje, odkazuje a na příkladu vody vyjadřuje srovnáním nějakou myšlenku. V rámci Evropy, jejího historického a sociálního kontextu víme, že bez vody není život, pro vodu se chodí se džbánem s dosud neutrženým uchem a při nabírání je zapotřebí pamatovat na břeh, jenž může být tichou vodou podemletý. Nejen hematolog ví, že krev není voda, a opakovaná koupel ve stejné řece je nepravděpodobná. Po koupeli se cítíme většinou jako ryba ve vodě, což je voda na mlýn osobních výkonů, vyvarujeme se tak bouře ve sklenici vody při kontrolní poradě a po poradě už budeme za vodou."

Voda a krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině, str. 13