Externí odkazy

Kontakty

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Střední Čechy – spirála přírodních krás

Střední Čechy – spirála přírodních krás

  • Autor: V. Ziegler
  • Ilustrace: I. Misáková, V. Ziegler
  • Rok vydání: 2019
  • Nakladatelství: Galerie EfEf s.r.o.
  • Popis: vázaná bez přebalu, 210 × 297 mm, 194 stran, 180 barevných fotografií
  • ISBN: 978-80-905787-8-4
  • EAN: 9788090578784

Publikace Střední Čechy – spirála přírodních krás byla podpořena z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO v celkové výši 166 350 Kč. Krajskému úřadu bylo předáno 100 ks těchto knih.

Název knihy, Spirála, symbolizuje celoživotní putování docenta Zieglera po Středočeském kraji. V knize se věnuje oblíbeným cílům svých výzkumných výprav a nezapomíná ani na své přátele a kolegy. Vyznává se z lásky k přírodě, s radostí vzpomíná na lokality, které se podařilo zachránit, a zároveň se neubrání lítosti nad místy nenávratně změněnými nebo rovnou zničenými zásahem člověka.

Střední Čechy jsou velké a přírodně a kulturně velmi rozmanité. Svědčí o tom nejen množství zvláště chráněných území (kde jinde mají 6 CHKO?), ale i množství památek hrady a zámky počínaje, památkově chráněnými městy a obcemi či jednotlivými budovami (nezapomene se ani na krásu železničních stanic) konče. Je zde takové množství dalších zajímavostí, že by si každý jejich region zasloužil mít vlastní publikaci.

Kniha charakterizuje skutečně nezaměnitelné znaky, které má každý úsek zdejší přírody a krajiny. Všechno se odvíjí od velkých řek, které do středních Čech přitékají a tady se spojují v jednu velkou, která jejich vody nese daleko, až do Severního moře. Přirozeným středem kraje je Praha. Podrobně se Prahou kniha nezabývá, ale zmínit se musí, protože bez ní by střední Čechy nebyly středními Čechami. A od dotyku s Prahou se k jihu a pak k východu, severu, západu a zase k jihu odvíjejí jednotlivá povídání, takže celek je vlastně spirála, která se postupně rozvíjí, aby nakonec skončila tou nejsevernější obcí kraje. Každé povídání má nějaký příběh a od něho se odvíjí i jeho název. Publikace je doplněna fotografiemi detailů přírody i krajinných celků, jakož i kresbami některých významných druhů rostlin, živočichů či zkamenělin. A vždy s vyznačením místa v mapě.

„Hůr v Polabí je několik. Kozí, Vestecká, ale i Oškobrh či Chotuc jsou hůry. Všechno jsou to svědecké kopce, které nám vypravují, jaké horniny tu bývaly a kolik materiálu řeky a vítr odnesly. Velmi známé jsou i hůry Přerovská a Semická. Jejich základem jsou vápnité pískovce středního turonu a v nich bývá opravdu hodně zkamenělin. Na Přerovsku jsme je chodili hledat a odnášeli někde i velké schránky hlavonožců amonitů. Přesto hůry mají úplně jiné kouzlo. Jsou to hlavně krásné rostliny, které tu kvetou. Člověk je pořád nespokojený tvor. Ať svítí sluníčko, či ať prší a přes Čechy se sune tlaková níže k jihozápadu. A tak je to i s rostlinami. Jednou byla tato krásná červeně kvetoucí rostlinka nebezpečným plevelem, dnes je zase silně ohroženým druhem. O kom je řeč? Přece o hlaváčku letním. Středně vysoká jednoletá rostlina je vzácně rozšířena na vápnitých půdách v teplejších krajích. I u nás.“

Střední Čechy – spirála přírodních krás, str. 65