Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území SK v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti

Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti

Středočeský kraj nechal zpracovat studii proveditelnosti s názvem Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti. Vzájemná propojenost Pražské metropolitní oblasti, tedy propojenost vodárenských systémů hlavního města Prahy a navazujících oblastí Středočeského kraje, je největší v rámci celé České republiky. Studie proveditelnosti měla za cíl zjistit bilanci potřeby vody a zdrojů k roku 2025, 2030 a 2050 a na základě toho navrhnout rozšíření vodárenské soustavy ve Středočeském kraji.

Problematickou oblastí z hlediska zásobování pitnou vodou jsou rozvojové lokality v okolí Prahy. Bude třeba navýšit dodávky pitné vody z pražské distribuční sítě a posílit kapacitu vodojemů. V lokalitách v blízkosti Prahy dochází k významnému nárůstu počtu obyvatel a v těchto lokalitách bude potřeba více pitné vody na předávacích místech z pražské distribuční sítě. Některé pražské vodojemy jsou přetížené a kapacita nestačí pokrývat denní špičkové odběry pitné vody. Cílem studie proveditelnosti bylo navržení řešení kapacitního zásobování pitnou vodou v lokalitách v okolí Prahy zohledňující budoucí demografický vývoj a řešící zásobování pitnou vodou v období sucha.


Dokumenty