Agregátor obsahu

Zpět Hejtmanka Petra Pecková udělila v kolínském divadle Ceny hejtmanky středočeským osobnostem

Hejtmanka Petra Pecková ve čtvrtek večer v kolínském divadle udělila osobnostem spojeným se Středočeským krajem Ceny hejtmanky 2023. Ocenění náleží lidem, jejichž činnost, čin nebo dílo je něčím mimořádné. Osobnosti nominuje veřejnost, o vítězích v jednotlivých kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti rozhoduje porota složená ze zástupců kraje a odborníků. Mezi oceněnými je například ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová, oštěpařka Bára Špotáková nebo sochař Petr Váňa. V aktuálním ročníku porota vybírala ze 64 platných nominací.

„Vážím si každé osobnosti, kterou veřejnost na Cenu hejtmanky navrhla. Už samotnou nominaci vnímám jako ocenění toho, co tito lidé dělají pro ostatní. Některé osobnosti jsou veřejně známé, o jiných ví jen užší okruh lidí, ale to nic neubírá na jejich zásluhách. Vždy jde o ocenění práce, která se vymyká běžnému standardu. Jde o srdcaře, kteří svým přístupem, svou energií a nasazením mohou být vzorem pro ostatní. Jsem hrdá na to, že je ve Středočeském kraji máme, blahopřeji jim a děkuji za jejich práci. Současně děkuji všem, kdo nominace zaslali a dali nám o těchto výjimečných lidech vědět,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Na slavnostní vyhlášení výsledků v kolínském divadle byli pozváni všichni nominovaní. V průběhu večera se postupně vyhlašovali vítězové jednotlivých kategorií. Jejich životní příběhy představily krátké videomedailonky.

Ceny hejtmanky za rok 2023 získali:

Hrdinský čin a společenská odpovědnost: Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj

Kultura: Petr Váňa, sochař

Sport: Barbora Špotáková, atletka

Věda a výzkum: Jan Bělohlávek, primář kliniky kardiologie a angiologie VFN a koordinátor týmu ECMO, školitel středočeské ZZS

Pracovník veřejného sektoru: Luboš Navrátil, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a tajemník Bezpečnostní rady kraje a Krizového štábu kraje

Podnikatel: Jan Lát, rodinná strojírenská firma Beneš a Lát, Poříčany

Vzdělávání: Ivana Sedláková, ředitelka SOU a Praktické školy Kladno - Vrapice

Cena veřejnosti: Alena Pecková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun

 

Andělé Středočeského kraje

Součástí programu bylo také vyhlášení cen Andělé Středočeského kraje. Mimořádné ocenění hejtmanky dostali lidé, kteří darovali kraji zcela nezištně hodnotný majetek. „Chtěla jsem veřejně poděkovat za to, že díky jejich nabídce můžeme vylepšit život dětem, handicapovaným dospělým a ve třetím případě jsme rozšířili sbírky naší kulturní instituce. Dárci se na nás obrátili sami a mě to naplňuje obrovskou radostí, že i v dnešním složitém světě mezi námi žijí lidé, kteří myslí na druhé. A moc si vážím toho, že nám a naší práci na kraji věří, protože jinak by nám svůj majetek nevěnovali. Slibuji za všechny, že jejich důvěru nezklameme,“ uvedla hejtmanka.

Cenu Andělé Středočeského kraje získali manželé Taťána a Vladimír Pánkovi za darování dvou rodinných domů na Berounsku pro využití na dětský domov, paní Eva Červenková za věnování pozemku v Trubíně na výstavbu sociálního zařízení pro lidi s handicapem a paní Marie Vydrová za věnování zhruba 1 700 předmětů z pozůstalosti kladenských výtvarnic, sester Válových, do majetku Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Kresby, skicy a grafiky byly klíčovou součástí úspěšné výstavy Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy, která se konala v GASKu.

 

Medailonky vítězů Ceny hejtmanky 2023:

Hrdinský čin a společenská odpovědnost

•             Věra Doušová

Paní Věra Doušová je dlouholetou ředitelkou Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Banka byla založena v roce 2009 a je nyní největší potravinovou bankou v České republice. Pomoc poskytuje jak jednotlivcům v nouzi, tak organizacím. Počet jejích klientů se počítá na desítky tisíc a u organizací jde o stovky – mezi největší klienty patří Klokánky, Domovy na půl cesty, Azylové domy, Rosa, Koaly, Bona, Sananim, Magdaléna, Luma, R mosty, Naděje, Charita, Armáda spásy, Dětský domov Trnová, Dětský domov Radost, Sluneční domov. Pod vedením paní Doušové banka dokázala reagovat na zvyšující se poptávku po jejích službách. Ať už šlo o ukrajinskou migrační krizi, kdy bylo třeba se postarat v prvních dnech o uprchlíky, kteří přišli skutečně "jen s jednou igelitkou", nebo o nejzranitelnější skupiny obyvatel s ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci spojenou například s vysokými cenami energií.

Pracovník veřejného sektoru

•             Luboš Navrátil

Pan Luboš Navrátil, jako vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a zároveň tajemník Bezpečnostní rady kraje a Krizového štábu kraje, nad rámec svých povinností a svého pracovního času, nejméně od roku 2020 dosud, tedy po dobu několika let, zabezpečoval plnění úkolů krizového řízení v podmínkách kraje v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivého virového onemocnění COVID-19 a navazující migrační vlny velkého rozsahu z důvodu války na Ukrajině, kdy svým profesionálním a přitom lidským přístupem koordinoval veškeré činnosti s tím spojené včetně nasazení základních a ostatních složek IZS, čímž byly zajištěny základní činností a chod společnosti a státu v době krize, a to s minimálním dopadem na občany Středočeského kraje. Pan Luboš Navrátil patří k nejzkušenějším a nejvíce erudovaným pracovníkům krizového řízení v krajích.

 

Kultura

•             Petr Váňa

Akademický sochař pan Petr Váňa se dlouhodobě zabývá sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch. Spolupracoval s Lapidáriem Národního muzea, do něhož přestěhoval a restauroval dvě Bendlovy sochy Církevních otců ze štítu kostela sv. Salvátora v pražském Klementinu, jež na místě nahradil vlastními kopiemi, stejně jako sousoší Vzkříšení Krista z nádvoří pražské Lorety.

Od roku 1997 pracoval na obnově mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí, kterou se v roce 2020 podařilo dokončit. Petr Váňa je také zakladatelem a prezidentem sochařského sympozia, které se od roku 2003 koná v Dobřichovicích. V roce 2023 proběhl již 8.ročník této překrásné akce.

Podnikatel

•             Jan Lát

Pan Jan Lát je ze třetí generace rodiny, která je spjatá se strojírenskou společností Beneš a Lát z Poříčan. Od svého počátku v roce 1934 se firma zaměřuje na výrobu kvalitních slévárenských polotovarů. Během 85 let se záběr společnosti rozrostl až do dnešní podoby moderní technologické firmy. Jan Lát, který se věnuje rozvoji odvětví aditivních technologií se vztahem ke slévárenství a strojírenství, je držitelem ocenění Manažer roku 2022. Je také aktivní v programu "Můžeš podnikat", což je vzdělávací iniciativa, jejímž cílem je inspirovat studenty základních, středních a vyšších odborných škol k podnikavosti. Program se snaží podpořit studenty na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Funguje jako most spojující úspěšné podnikatele se studenty, čímž motivuje mladou generaci k zvážení podnikatelských cest během jejich studijní fáze.

Jan Lát je pak mimo jiné aktivním členem české manažerské asociace ČMA, pomáhá rozvíjet odborné schopnosti manažerů, včetně jejich schopnosti vést pracovní týmy.

Vzdělávání

•             Ivana Sedláková

Paní Ivana Sedláková působí jako ředitelka Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapice.  Ve školství působí už od roku 1990 a patří k předním osobnostem v oboru ve Středočeském kraji. Díky jejímu působení se dlouhodobě daří eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání a zvyšovat kvalitu středního odborného vzdělávání. Ocenění si zaslouží za významnou a dlouholetou pedagogickou a výchovnou práci ve školství. Její dlouhodobou snahou je připravit žáky co nejlépe pro život v současné společnosti a pro budoucí profesní dráhu. Díky její angažovanosti je škola úspěšným realizátorem řady projektů z různých operačních programů i programu Erasmus+.

V rámci projektů se zaměřuje nejen na žáky školy, ale i mladé lidi bez potřebné kvalifikace, kteří nepokračovali v přípravě na budoucí povolání po ukončení povinné školní docházky nebo tuto školu neukončili (byli vyloučeni nebo dobrovolně odešli), na osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby pečující o malé děti a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Tyto skupiny podporuje formou poradenství, rozvoje základních kompetencí, motivačního kurzu, získání kvalifikace v rámci rekvalifikačních kurzů a zprostředkování zaměstnání. Je členkou mnoha odborných pracovních skupin.

Sport

•             Barbora Špotáková

Paní Barbora Špotáková je jedna z nejúspěšnějších sportovkyň uplynulých let. V roce 2022 zakončila svou nesmírně úspěšnou kariéru ověnčenou dvěma olympijskými tituly i světovým rekordem v hodu oštěpem. Na vrcholných světových soutěžích získala jedenáct medailí, více než jakákoli jiná česká atletka v historii. Na ME v Curychu v roce 2014 dokázala, že je možné se k vrcholovému sportu vrátit po mateřské a svou skvělou kariéru zakončila v roce 2022 ziskem bronzu na stejném šampionátu v Mnichově. Do soutěží se ale vrátila i v roce 2023 a na mistrovství republiky v Táboře skončila těsně druhá. Své zkušenosti předává mladým atletům. "Většinou jsou to lidi, co jsou zatím na střední škole. Já se v tuhle dobu necítím na trénování nějakých profi atletů a nevím, jestli se vůbec někdy budu cítit," říká skromně.  Svůj domov skvělá atletka nalezla v Unhošti na Kladensku.

Věda

•             Jan Bělohlávek

Pan profesor Jan Bělohlávek je primářem kliniky kardiologie a angiologie VFN a koordinátorem týmu ECMO. Pod jeho vedením lékaři a vědci z II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie ve spolupráci s dalšími klinikami Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pražskou záchrannou službou zjistili, že napojení na mimotělní oběh zvyšuje šance na zotavení některých pacientů se srdeční zástavou. Průkopnickou studii publikovali v jednom ze tří světově nejdůležitějších medicínských časopisů. Podle Bělohlávka by mohly výsledky výzkumu v budoucnu ovlivnit způsob poskytování emergentní péče. Jde o zcela unikátní výzkum, který výrazně navyšuje šanci pacientů na přežití. Jako berounský patriot připravuje spolupráci v této oblasti i se středočeskou záchrankou.

Cena veřejnosti

•             Alena Pecková

Paní Alena Pecková jako zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun dlouhodobě svou prací mění životy jednotlivců. Klubíčko Beroun poskytuje komplex sociálních služeb a od roku 2016 spustilo i Sociální podnik Klubák, kde nachází zaměstnání lidé s handicapem. Příběh Klubíčka se začal psát v roce 1997, kdy se rodiče postižených dětí spojili a začali budovat

náhradu za chybějící služby pro postižené děti v kraji. Jednou z iniciátorek a zakladatelek byla právě paní Alena Pecková, která měla s péčí o děti s handicapem osobní zkušenost.

Její angažovanost nekončí pouze na úrovni ředitelky neziskové organizace. V r. 1998 v Berouně iniciovala vznik první speciální třídy při mateřské škole, v r. 2004 prosadila proces komunitního plánování a do r. 2006 tento proces koordinovala a stále je aktivní členkou koordinační skupiny. V r. 2005 stála u zrodu Komunitního centra v Berouně, kde dodnes poskytuje sociální služby řada organizací. Je aktivní členkou několika organizací a skupin, jako je např. Asociace veřejně prospěšných organizací prosazující transparentní fungování neziskových organizací a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, což jí umožňuje působit na širší úrovni a prosazovat zlepšení podmínek pro osoby s postižením a s tím související potřebné legislativní změny.