Logo kraje

Logo Středočeského kraje je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Středočeského kraje.

Název správního celku je umístěn v horizontální ploše, jejíž podélný tvar i barevné členění obsahově upomínají na tradiční praporce městské i státní správy. Díky tvaru i barevnosti se logo velmi dobře váže s heraldickým znakem. Výrazný tvar loga umožňuje jeho další užití ve funkci podkladové plochy určené pro textové i obrazové informace.

Základními barvami jsou přesně definovaná červená a modrá, doplňkové barvy jsou šedá a černá. Barevnost loga Středočeského kraje záměrně vychází z barevnosti heraldického znaku a tím se vztahuje také k oficiálním barvám české státnosti. Díky těmto konotacím vizuální styl kraje současně srozumitelně vyjadřuje příslušnost instituce k systému územně správního členění České republiky, což podstatně rozšiřuje možnosti jeho uplatnění zejména v oblasti zahraničních aktivit i aktivit v rámci regionů Evropské unie.

Vizuální styl Středočeského kraje užívá jako svoje základní písmo bezserifovou lineární antikvu Meta. Písmo nakreslil Erik Spiekermann v roce 1994. Výrazná dobře čitelná kresba i jemné, úsporné zúžení nacházejí uplatnění nejen v logu Středočeského kraje, ale jsou ideální i pro veškeré administrativní a merkantilní tiskoviny, pro sazbu a tisk Středočeských listů a dobře se uplatní i v elektronické prezentaci informačních textů.