Likvidace, výzvy věřitelům, informace o agendě

OZNÁMENÍ O VSTUPU SVAZKU OBCÍ DO LIKVIDACE S VÝZVOU VĚŘITELŮM

 

Zveřejněno:

Kanalizace a voda Křivoklátsko, v likvidaci (zveřejněno dne  26.02.2024)

Dobrovolný svazek obcí Výmola, v likvidaci (zveřejněno dne 05.03.2024)

Sdružení obcí Podbrdska, v likvidaci (zveřejněno dne  17.05.2024)


Obecné informace o problematice svazků obcí dle zákona o obcích

Kontakty

Agendu svazků obcí a společenství obcí vede Odbor správní a krajský živnostenský úřad, oddělení přestupků a správních agend.

Mgr. Pavla Adlerová
odborná referentka
tel.: 257 280 397, 607 049 599
E-mail: adlerova@kr-s.cz

Rejstrik Dobrovolnych Svazku Obci