O zdravotnictví ve středočeském kraji

Zdravotnictví Středočeského kraje netvoří pouze nemocnice, ale zahrnuje síť lékařů primární péče, ambulantních specialistů, lékáren, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní služby, léčeben dlouhodobě nemocných, odborných ústavů, dětských léčeben, lázní a samozřejmě i síť poskytovatelů tzv. nelékařské zdravotní péče – psychologové, logopedi apod. Zásadní postavení má zdravotnická záchranná služba. Pouze vzájemnou spoluprácí všech výše zmíněných složek může být péče o pacienta komplexní a ucelená.