Elektronický měsíčník určený především pro starosty obcí Středočeského kraje.

Obsahuje informace o činnosti Zastupitelstva, Rady a Krajského úřadu. Informuje o aktivitách Středočeského kraje směrem k obcím, obsahuje praktické informace z jednotlivých odborů Krajského úřadu Středočeského kraje nebo i z externích zdrojů, které jsou pro starosty přínosné. Rozesílaný je elektronicky na obce Středočeského kraje a též je k dispozici ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje.