Regionální rozvoj Středočeského kraje řeší rozvoj daného regionu ve smyslu zvolené strategie, podle které má být Středočeský kraj regionem s vyspělým hospodářstvím založeným na pokročilých technologiích, s produkcí služeb a výrobků s přidanou hodnotou, a zároveň i prostředím zajišťujícím jeho obyvatelům všech generací život srovnatelný se standardem v metropoli. Jedním ze základních cílů je i posilování rozvoje a atraktivity v periferních a venkovských oblastech, a to s ohledem na zvyšování kvality životního prostředí.