Od prosince 2022 Krajský úřad Středočeského kraje začal vydávat bulletin „METODIKA OBCÍM“, který je zaměřen na metodickou pomoc obcím zejména v oblasti výkonu přenesené působnosti. Rozesílaný je elektronicky na obce Středočeského kraje a též je k dispozici ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje.

Dokumenty