Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj hostil mezinárodní Fórum hejtmanů, na kterém se zavázal k užší spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací

Od neděle do dneška hostil Středočeský kraj mezinárodní Fórum hejtmanů, které se konalo ve Středočeském kraji ku příležitosti 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Zúčastnili se ho nejvyšší zástupci regionů z Francie (Burgundsko Franche-Comté), Polska (Opolské vojvodství) a Německa (Porýní-Falc), kteří spolupracují v rámci tzv. „4-Dohody.“ 

Na programu byla konference věnovaná unijnímu členství, po které následovala diskuze se studenty Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné hoře,  návštěva vědeckých center Eli Beamlines ve Vestci a Biocev v Dolních Břežanech nebo například kulturní program v Nelahozevsi, v rámci kterého bylo připomenuto výročí 120 let od úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Delegace se také setkala se studenty gastronomických oborů ze všech čtyř regionů, kteří při příležitosti mezinárodního Setkání mládeže připravili multikulturní čtyřchodové menu.


Ve vědeckém centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech zástupci regionů podepsali Společnou deklaraci 4-Dohody v oblasti technologie, vědy a výzkumu, ve které se zavazují k posílení vzájemné vědecké spolupráce. „Letošní setkání jsme zaměřili na vědu a inovace, představili jsme partnerům naše Středočeské inovační centrum a vědecké instituce v kraji a zavázali se k tomu, že budeme mnohem více podporovat spolupráci mezi  konkrétními subjekty, vědeckými institucemi, vysokými školami a konkrétními osobnostmi z vědeckých týmů napříč institucemi v našich regionech. Tento závazek jsme stvrdili podpisem společného prohlášení,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.


Regiony 4-Dohody spolupracují od května 2003. Největší pozornost věnují podpoře výjezdů studentů středních škol napříč regiony a studentským stážím.


Podpis společeného prohlášení o prohloubení spolupráce v oblasti vědy a inovaci proběhl v Dolních Břežanech v Eli Beamlines


Návštěva hradu Karlštejn


Debata se studenty