Agregátor obsahu

Zpět V kraji hrozí dle ČHMÚ nebezpečí vzniku požárů. Kraj byl povinen nařídit zvýšená bezpečnostní opatření. „Pálení čarodějnic“ lze za určitých podmínek uskutečnit

Středočeský kraj byl povinen aktivovat v souvislosti s varováním Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) opatření dle „Nařízení k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“. Od půlnoci z pondělí na úterý, tedy od 30. 4. 0:00 hodin je tak zakázáno používat pyrotechniku nebo rozdělávat ohně na volných prostranstvích na rizikových místech.

ČHMÚ vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území většiny České republiky, včetně celého Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin (tzn. po celé úterý a středu). Středočeský kraj musí na základě vyhlášeného nebezpečí aktivovat sadu opatření, která mají zamezit šíření požárů.

Pokud je v obcích organizováno veřejné „Pálení čarodějnic“ je třeba uvést, že v případě, že má organizátor zajištěna protipožární opatření v prostoru, kde bude rozdělán oheň (stálý dozor, požární hlídka) a nejedná se o místo se zvýšeným nebezpečím požáru, je možné akci za těchto bezpečnostních podmínek uskutečnit. „Jedná se o výstrahu pro téměř celou republiku. Kraj má povinnost toto Nařízení schválené v roce 2020 aktivovat vždy, když výstraha ČHMÚ přijde. Samozřejmě mě mrzí, že se tak stalo právě nyní a může to ovlivnit řadu připravovaných akcí v obcích, ale bezpečnost musí mít přednost. Platí, že nařízená opatření se vztahují na místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zejména na oblasti lesů a trvalých rostlinných porostů umožňujících šíření požárů, jako jsou například louky,“ vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.  Bližší podrobnosti ke konání akce sdělí organizátorům příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Opatření vydaná v Nařízení se nevztahují na soukromé akce na zabezpečeném místě, a to za předpokladu, že se nejedná o spalování na volném prostranství a ohniště je dostatečně ohraničeno jak před termickým působením na okolní materiály, tak proti přenosu požáru větrem atd.  Tedy nařízení se nevztahuje na obvyklé ohýnky na soukromých zahradách nebo grilovaní. Doporučujeme však zvýšenou opatrnost.

Obecná pravidla v období platnosti výstrahy ČHMÚ:

V případě, že Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě "Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru", zakázány níže uvedené činnosti

JE Z A K Á Z Á N O:

  1. používání zábavní pyrotechniky
  2. vypouštění „lampionů štěstí“
  3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení
  4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování
  5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř
  6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech, jako je lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

  1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
  2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
  3. jízda parní lokomotivy
  4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona

Podrobnosti naleznete také v Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Upozorňujeme, že v případě vyhlášené výstrahy před nebezpečím vzniku požáru je automaticky odstavena aplikace pro nahlášení pálení na stránkách HZS.