třídit

Zadat líh

Typ

Límce tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Výsledky hledání

Nalezeno 2007 výsledků.

Na obnovu kulturních památek a na vybavení knihoven chce kraj pro rok 2024 vyčlenit 60 miliónů korun

dojít k nenahraditelné ztrátě historických hodnot.“ Program 2024 pro poskytování dotací...Do programu pro poskytování dotací na podporu základních...

Vytvořeno: 21.9.2023 10:37

Destinační managementy podpoří kraj v roce 2024 částkou 9,6 milionů korun

Příjem žádostí o dotace z Programu na podporu destinačních managementů bude v případě

Vytvořeno: 21.9.2023 10:37

Zpravodaj pro obce 2023.07

neposkytované krajem ��������������������������������������5 Kotlíkové dotace...Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč....� O přidělení...

Vytvořeno: 21.9.2023 13:51

Středočeský kraj bojuje proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní a přichází se zákonodárnou iniciativou

spravedlivé finance pro náš kraj a Středočechy bojovat,“ zdůrazňuje náměstek pro oblast dotací

Vytvořeno: 15.9.2023 11:16

Na podporu cestovního ruchu pro rok 2024 kraj vyčlenil 11,5 milionu korun

Kritéria pro přidělení dotací vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče...a cestovního ruchu Václav Švenda: „ Dotace v rámci tohoto...

Vytvořeno: 15.9.2023 10:40

Na služby sociální rehabilitace v letech 2024–2025 rozdělí Středočeský kraj téměř 358 milionu korun

Žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat v termínu 30. 10. 2023 – 13. 11. 2023

Vytvořeno: 15.9.2023 10:42

Azylovým domům kraj poskytne 7 milionů korun na dofinancování poskytovaných služeb

nedosáhla předpokládané výše, se kterou se počítalo při výpočtu tzv. optimální dotace

Vytvořeno: 15.9.2023 10:44

Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb.

Finance budou zajištěny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí....Zaměření dotace vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „...

Vytvořeno: 15.9.2023 10:45

Na celovečerní film o Mašínech poskytne kraj půl milionu korun. Investice naláká turisty do regionu

Zastupitelé schválili individuální neinvestiční dotaci pro společnost FilmBrigade

Vytvořeno: 15.9.2023 11:08

Kraj zajistí školní stravování pro více než tisíc pět set dětí ve Středočeském kraji. Na projekt Obědy do škol míří více než 12,8 milionu korun

středočeských školách,“ doplnil Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací

Vytvořeno: 15.9.2023 11:09

Na rozvoj malých obcí míří více než 35 milionů korun. V obci Běleč se dočká opravy mateřská školka

Zastupitelé schválili 60 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel....Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování...

Vytvořeno: 15.9.2023 11:10

Úspěšné obce v soutěži Vesnice roku 2023 Středočeského kraje si rozdělí víc než milion korun

všeobecný rozvoj,“ upřesnil Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací...držitel Modré stuhy a městys Davle, držitel Bílé stuhy budou finančně podpořeny...

Vytvořeno: 15.9.2023 11:11

V Hlavenci vznikne nová mateřská škola díky návratné finanční výpomoci kraje

Obec získala dotace na výstavbu v rámci výzvy IROP, “ upřesnil Michael Kašpar, náměstek...pro oblast financí a dotací

Vytvořeno: 15.9.2023 11:12

Zastupitelstvo schválilo žádosti o dotace z nového programu Věda v praxi obcí

Celkem bezmála 800 000 korun rozdělí Středočeský kraj čtyřem žadatelům o dotace z...V rozpočtu kraje jsou na dotace z tohoto programu vyčleněny dva...

Vytvořeno: 15.9.2023 11:13

Zastupitelstvo schválilo dotace pro dobrovolné svazky obcí

Krajští zastupitelé dnes schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023...Dotace již dříve posvětili krajští...

Vytvořeno: 18.9.2023 9:09

Kraj podpoří přívozy v pěti obcích, rozhodli zastupitelé

O rozdělení dotací dnes rozhodli krajští zastupitelé....Pět obcí dostane od kraje na provoz přívozů statisícové dotace....Poskytnutí finanční...

Vytvořeno: 18.9.2023 9:13

Na homogenizaci silnic půjde téměř 12 milionů korun

Krajští zastupitelé dnes schválili čtveřici dotací ze Středočeského Fondu homogenizace

Vytvořeno: 18.9.2023 9:19

Kraj přispěje na nový vodovod na Praze-východ

O poskytnutí dotace požádal Svazek obcí Úvalsko....Svazek obcí „Úvalsko“ požádal Středočeský kraj o poskytnutí individuální účelové...

Vytvořeno: 18.9.2023 9:43

Zastupitelstvo schválilo investiční dotace pro krajské nemocnice

Krajské nemocnice dostanou investiční dotace v celkové výši 50 milionů korun....Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje pro Nemocnici Rudolfa a...

Vytvořeno: 18.9.2023 9:48

Na navýšené kapacity sociálních služeb kraj rozdělí 18 milionů korun

Rozdělení dotací schválili krajští zastupitelé....dotačního řízení vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Mimořádné dotace...V...

Vytvořeno: 15.9.2023 10:39