třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 232 výsledků pro mapy.

Středočeský kraj spustil systém Digitální technické mapy

i ten Středočeský dnes oficiálně spustil informační systém Digitální technické mapy...(IS DMVS), který spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální.“ Ulehčení však...

Vytvořeno: 1.7.2024 12:29

Vlkava - ZÚ (Kosořice) - mapa

území, aktualizace, ř. km 26,900 – 28,170 dle CEVT C.1 Mapa...ZM10 ŘÍJEN 2023 NAVRHOVATEL ZHOTOVITEL 1 2 C.1...

Vytvořeno: 12.12.2023 14:34

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - mapa

potok (IDVT 10100069) studie záplavového území, ř. km 0,000 – 49,305 9.1 Mapa...3,183L 2,055J 0,356J 1,688M 1,195M 1,370L 0, 294L P1 2 2 1 ° 9.1...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - mapa

katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území Mapa...katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území ...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské...Díky Mapě PID budou mít cestující neustálý přehled o...

Vytvořeno: 27.6.2024 16:22

Mapa stránek

Mapa stránek

Vytvořeno: 11.4.2024 9:07

Střední Čechy uspěly na veletrhu Holiday World. Odnesly si dvě ocenění

V rámci expozice poskytly vlastní propagační materiály a mapy i jednotlivé oblastní

Vytvořeno: 18.3.2024 15:16

Mapa návrhu PP Stráň u Hrabří

Vytvořeno: 8.2.2024 15:07

Skalice - ZÚ (hranice SK - Rožmitál pod Třemšínem) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...Mapy ohrožení Výsledné...

Vytvořeno: 23.11.2023 12:46

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...mapy povodňového ohrože-...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...mapy povodňového...

Vytvořeno: 26.6.2024 7:54

Vlkava - ZÚ (Kosořice) - průvodní zpráva

Rudolf, říjen 2023 [5] Základní mapa ČR 1:5 000 barevná (ZM 5), Ortofoto mapa ČR...Mapy povodňového nebezpečí Ne Ano ...

Vytvořeno: 12.12.2023 14:34

Zhodnotili jsme tři roky ve vedení kraje a představili plány do konce volebního období

Zmínil například zprovoznění Digitální technické mapy, územní studii Pražského metropolitního...„Na Digitální technické mapě spolupracujeme s Prahou.

Vytvořeno: 20.11.2023 16:53

Vltava - ZÚ (hranice SK - VD Vrané) - stanovení

Rozsah záplavových území, aktivní zóny a mapy ohrožení jsou vykresleny nad Základní...mapou České republiky 1 : 10 000....Mapové podklady se...

Vytvořeno: 22.9.2023 11:38

PP Vápenické jezero - návrh plánu péče 2024-2033

Přílohy: M4 - Lesnická mapa typologická M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních...Mapy: Příloha M1 - Orientační...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:35

Priloha 5 Akční plán 2020-2023 s výhledem do roku 2027.xlsx

vydání map, distribuce Příprava zakázky a podkladů pro vydání aktuálních map na...vydání map, distribuce Příprava...

Vytvořeno: 14.11.2023 12:52

PP Jezera - návrh plánu péče 2024-2033

Příloha: M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma...Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:36

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - průvodní zpráva

rastrové mapy hloubek a rastrové mapy rychlostí....Mapy záplavového území 9.1 Mapa...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

07_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji

kraje Mapa č.5: Optimální spádové území dotřiďovacích linek na plasty Mapa č.6...odpadů na území kraje Mapa č.9: ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59