Záplavová území stanovená v roce 2022

Záplavová území stanovená Krajským úřadem Středočeského kraje v roce 2023

Vodní tok Úsek Říční km Dokument Platné od Mapa Data GIS
 Labe  Nymburk  896,0 – 897,5  011370/2023/KUSK  7. 2. 2023  PDF  SHP
 Loděnice  ústí – Lodenice  0,0 – 49,570  005697/2023/KUSK  1. 2. 2023  PDF  SHP
 Mlynařice  Stará Lysá – Milovice  5,324 – 15,543  007437/2023/KUSK  14. 2. 2023  PDF  SHP
 Vltava  hranice SK – VD Vrané  69,875 – 71,325  095342/2023/KUSK  4. 8. 2023  PDF  SHP
Podrobné grafické vymezení projednávaných i schválených záplavových území je k dispozici v mapové aplikaci Projednávané návrhy záplavových území.

Dokumenty