Agregátor obsahu

Zpět Příbramská nemocnice uvedla do provozu nové kamery pro nukleární medicínu za více než 55 milionů korun

V příbramské nemocnici byly dnes dopoledne slavnostně uvedeny do provozu dvě nové SPECT-CT kamery na Oddělení nukleární medicíny v druhém areálu příbramské nemocnice. Obě diagnostické kamery značky Siemens s pořizovací cenou 55 milionů bez DPH se podařilo zakoupit díky dotačnímu titulu REACT-EU. Z vlastních finančních prostředků pak nemocnice zakoupila nové laminární boxy pro přípravu radiofarmak v hodnotě 6 milionů korun. „V principu jsou ty kamery stejné jako předchozí, mají ale nové detektory, lepší rozlišení a zejména ve srovnání se starými je lepší kvalita CT vyšetření. Spolu s primářem MUDr. Petrem Blehou jsme přesvědčeni, že bychom mohli některá nativní vyšetření CT provádět i tady u nás, čímž by mohlo dojít ke zkrácení objednacích lhůt,“ popisuje nové kamery primář Oddělení nukleární medicíny ON Příbram doc. MUDr. Otto Lang Ph.D.


Rozdíl zobrazování na nukleární medicíně oproti klasickým zobrazovacím metodám je v principu, kdy radiologické zobrazovací metody zobrazují převážně strukturu, zatímco scintigrafické metody zobrazují především funkci. Zatímco u RTG přístrojů nebo CT přístrojů je zdroj záření mimo tělo pacienta, u nukleární medicíny je vpraven do těla pacienta a je detektován gama kamerou, která toto záření zachytává. Tento způsob vyšetření se využívá především u onkologických a kardiologických vyšetření, ale i řady jiných.


Jsem velmi rád, že se naší příbramské nemocnici daří modernizovat vybavení a jsou uskutečňovány projekty, které jednoznačně přispívají ke zvyšování kvality poskytované péče. Vždy, když vidím, jak neskutečně rychlý vývoj má celá medicína, přístrojové vybavení nevyjímaje, uvědomuji si, jak důležité je držet krok s dobou a zajistit tak pro naše pacienty ten nejvyšší možný standard. Jako ekonom musím současně ocenit úspěchy samotné nemocnice nacházet a využívat finanční zdroje z dotačních programů, jako je tomu v tomto případě,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.


Nukleární medicína má v příbramské nemocnici již dlouhou historii. Činnost oddělení byla zahájena oficiálně na začátku roku 1977. Během své historie se oddělení zapojovalo do řady klinických zkoušek a spolupracovalo na řadě vědeckých prací. 

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00